Cerrar sesión intranet Mi Dashboard

WAVE Models

WAVE Models is a Warsaw-based modeling agency devoted to innovation, discovering new faces and an individual approach to each of the models it represents. In 2012 it became an independent company maintaining a close partnership with StarSystem, the international scouting network, with whom the WAVE Team partnered as the StarSystem Warsaw branch since 2009. While striving towards perfection in providing services to our Polish and foreign clients, our team’s priority is to carefully shape the careers of our models. WAVE Models jest warszawską agencja modelek skupioną na innowacji, wyszukiwaniu nowych twarzy i indywidualnym podejściu do każdej z modelek, które reprezentuje. W roku 2012 stała się niezależną firmą pozostającą w bliskiej współpracy z międzynarodową siecią StarSystem, której oddział, jako StarSystem Warsaw, stanowiła od 2009 roku. Dążąc do doskonałości w świadczeniu usług klientom w Polsce i za granicą, nasz zespół uznaje za priorytet staranne kształtowanie karier modelek i modeli.

Ultimas valoraciones Deja una valoración

Se el primero en dejar una valoración.