ลงชื่อออก intranet บอร์ด

BARCELONA-CASTING IMAGEN WELLA-110€

สถานที่

Barcelona, สเปน

การสมัครแคสซิ่งนี้ได้ปิดตัวลงแล้ว

Requirements

Agencia AIRE ‼CASTING BARCELONA ‼ MODELOS IMAGEN ¡¡CHICAS!!

การสมัครแคสซิ่งนี้ได้ปิดตัวลงแล้ว

การชำระเงิน

PAID Payment is offered. If there is no amount entered, you will find out more details if you are chosen. 110€

Shoot or project location

BARCELONA

Casting closes

Saturday, 19 October 2019

Member trust

Member's name is only available to Premium Unlimited models
  • Social verification
  • Mobile verification
  • Email verification
  • Previous castings 415
  • Reviews 3

ความนิยม

  • เพศ เพศหญิง